سال 1392 مبارک.

یا مقلب القلوب و الابصار یا مدبرالیل و النهار
یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال


سال خود را با بهترین ۷سین آغاز کنید:

سلام قولا” من رب الرحیم ،

سلام علئ موسى و هارون،

سلام علئ ابراهیم ،

سلام علئ نوح فى العالمین ،

سلام علئ المرسلین ،

سلام علئ إلیاسین

و سلام هی حتى مطلع الفجر

 

روزها نو نشده کهنه تر از دیروز است               گر کُند یوسف زهرا نظری ، نوروز است

لحظه ها در تپش تاب وتب آمدنش               آسمان چشم به راه قدمش هر روز است

 اللهم عجل لولیک الفرج * نوروز ۱۳۹2 بر همگی مبارک

/ 0 نظر / 11 بازدید